Avgifter

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2019.

Taxan består av två delar:
- Anslutningsavgifter som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

- Brukningsavgifter som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).

Anslutningsavgift bostäder, exklusive moms

Avgift framdragning av servisledningar29 015:00
Avgift upprättande av servisledningar43 254:00
Avgift per lägenhet9 042:00
Tillsammans81 311:00
  

Anslutningsavgift annan fastighet, exklusive moms

Avgift framdragning av servisledningar29 015:00
Avgift upprättande av förbindelsepunkter50 240:00
Avgift per m² tomtyta24:15

Årlig brukningsavgift exklusive moms

Bostäder, fast avgift

1800 kr

Bostäder, rörlig avgift per m³ vatten

19:00 kr

Annan fastighet, fast avgift

2250 kr

Annan fastighet, rörlig avgift per m³ vatten

24:25 kr

 

För komplett taxa, kontakta teknik- och fritidsavdelningen.

Sidansvarig: Marie Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-01-02

Kontakta oss

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 57
michael.bucht@gnosjo.se

Kundtjänst
tel 0370-33 10 00

Öppettider:
Måndag - Torsdag 8.00 - 12.00

Avvikande öppettider meddelas som nyhet på startsidan.

E-post:
kundva@gnosjo.se