Frågor och svar för dig som vårdnadshavare


På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor


Här hittar du som vårdnadshavare samlad information om covid-19 och hur det påverkar skolverksamheten i Gnosjö kommun. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snorighet och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.


Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.


Förskola och skola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Gnosjö kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.


Gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Efter regeringens rekommendationer går alla kommunala gymnasieskolor, yrkeshögskola och vuxenutbildningar från onsdagen den 18 mars över till distansutbildning. Elever kommer kunna ta del av undervisning från hemmet.


Nationella prov

Skolverket har beslutat att resterande nationella prov ställs in under våren 2020. Det gäller för alla årskurser som skulle genomfört proven.

Prata med oroliga barn om coronaviruset

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset covid19.

Sidansvarig: Stefan Larsson

Senast uppdaterad: 2020-03-24