Gymnasieskolorna rekommenderas att gå över till distansutbildning


Gnosjöandans kunskapscentrum (GKC) stänger utbildningen på plats från och med onsdag 18 mars.

Beslutet gäller så väl gymnasieskolan som de olika former av vuxenutbildning som bedrivs. Beslutet gäller tills vidare och följer den rekommendation som folkhälsomyndigheten ansvariga skolmyndigheter gått ut med.

Eleverna kommer att erbjudas utbildning på distans och förväntas ta sitt ansvar och fortsätta ta ansvar för och sköta sina studier.

Grundskola och förskola

Grundskola och förskola fortsätter att bedriva utbildning som vanligt, enligt regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendation.

Barn och elever ska hållas hemma från undervisningen och omsorgen om de uppvisar sjukdomssymtom och ska efter tillfrisknande från sjukdom med covid-19-symtom vara hemma två symtomfria dagar.

Nya beslut kan komma att fattas vid uppdaterade rekommendationer från regering och/eller folkhälsomyndigheten.

Sidansvarig: Stefan Larsson

Senast uppdaterad: 2020-03-17