Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla.
Detta är den digitala versionen anslagstavlan. Från det att ett beslut publiceras på denna sida kan du, inom tre veckor, överklaga beslutet. Det förutsatt att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Gnosjö kommun.
Mer information om överklagan av beslut

På denna anslagstavla anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. På anslagstavlan anslås även kallelse till kommunfullmäktige samt Finnvedens samordningsförbund.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Kungörelser

Samhällsbyggnadsnämndens antagna detaljplanerPDF


Aktuella anslag 

Anslag kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12PDF

Anslag kultur- och utbildningsutskottet sammanträde 2019-02-20PDF

Anslag socialutskottets sammanträde 2019-02-19PDF

Anslag allmänna utskottets sammanträde 2019-02-19PDF

Anslag samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-03-06,PDF
direktjustering § 29PDF

Anslag samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-03-06,PDF
direktjustering § 30PDF

Anslag kommunfullmäktiges sammträde 2019-02-28PDF

Anslag valnämndens sammanträde 2019-03-06PDF

Anslag kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06PDF

Anslag samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-03-06PDF


Samhällsviktig information

SGUs månadskarta - översikt grundvattennivåerPDF


Anslag Finnvedens samordningsförbund

Länk till Finnvedens samordningsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuella upphandlingar

Pågående upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens diarium

Länk till kommunens diarium

 

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2019-03-12

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se