Stabs- och stödavdelningen

Stabs- och stödavdelningen är ett av service- och samordningsorganen åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Den skall ge rådgivning till övriga förvaltningar i personal- och ekonomifrågor.

Stabs- och stödavdelningen skall:

- Följa den samhällsekonomiska utvecklingen och de beslut som fattas av statsmakten samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunen.
- Utforma budget- och redovisningssystem så att dessa blir riktiga och tillförlitliga hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheterna, med andra ord ekonomistyrning.
- Bedriva en effektiv och rättvis kravverksamhet.
- Förvalta och placera kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning utan avkall på säkerhet och tillgänglighet samt förse kommunen med likvida medel genom upplåning. Upplåning och placering sker enligt kommunens "Placerings- och finansieringspolicy".
- Ge förvaltningar och anställda service i löne- och personalfrågor.

Till stabs- och stödavdelningen är även knutit:

- Telefonväxelfunktionen som är kopplad till merparten av kommunens anläggningar.
- Kommunens centrala IT-funktion som administrerar kommunens datanät som täcker samtliga förvaltningar.
- Den centrala inköpsfunktionen.

Sidansvarig: Frank-Olof Langden

Senast uppdaterad: 2019-10-30

Kontakta oss

Ekonomichef
Sanna Rickardsson
tel 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se

Budgetekonom
Frank-Olof Langdén
tel 0370-33 10 32
frank-olof.langden@gnosjo.se

Redovisningsekonom
Kenneth Sveningsson
tel 0370-33 10 36
kenneth.sveningsson@gnosjo.se

Förvaltningsekonom
Socialförvaltningen

Jonathan Fransson
tel 0370-33 10 52
jonathan.fransson@gnosjo.se

Förvaltningsekonom
barn- och utbildningsförvaltningen

Sanna Rickardsson
tel 0370-33 10 33 sanna.rickardsson@gnosjo.se

Ekonomihandläggare
Kassa
Monika Gantzert
tel 0370-33 10 34
monika.gantzert@gnosjo.se

Handläggare
Leverantörsfakturor
Rose-Marie Ljungkvist
tel 0370-33 10 39
rose-marie.ljungkvist@gnosjo.se

Assistent
Fakturor, sopor slam va
Pia Modén
tel 0370-33 10 53
pia.moden@gnosjo.se

Macarena Rojas
tel 0370-33 10 42
macarena.rojas@gnosjo.se

Receptionist
Macarena Rojas
tel 0370-33 10 00
macarena.rojas@gnosjo.se

HR-ansvarig
Carina Rydh
tel 0370-33 10 10
carina.rydh@gnosjo.seöppnas i nytt fönster

HR-ansvarig
Stina Albinsson
tel 0370-33 10 04  
stina.albinsson@gnosjo.se

Löneadministratör
Birgitta Svensson
tel 0370-33 10 31
birgitta.svensson@gnosjo.se

Löneadministratör
Katarina Bauer
tel 0370-33 11 46
katarina.bauer@gnosjo.se

Systemekonom
Helén Holm
tel 0370-33 10 29
helen.holm@gnosjo.seöppnas i nytt fönster

Systemansvarig
Sophie Granstrand
tel 0370-33 10 27
sophie.granstrand@gnosjo.seöppnas i nytt fönster

IT-chef
Olav Wähäsarja
tel 0370-33 10 58
olav.wahasarja@gnosjo.se

Nätverkstekniker
Jonas Magnusson
tel 0370-33 10 23
jonas.magnusson@gnosjo.se

Nätverkstekniker
Eva Berndt
tel 0370-37 31 68
eva.berndt@gnosjo.se

Nätverkstekniker
Harald Hultén
tel 0370-33 14 34
harald.hultén@gnosjo.se