Korttidsvikarier i förskola och skola

Vi söker korttidsvikarier till kommunens skolor, fritidshem och förskolor, som med kort varsel kan vikariera för personal vid sjukdom eller annan ledighet.

Kvalifikationer

Lärar- eller förskollärarutbildning, avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg, gärna Barn- och fritidsprogrammet, eller annan pedagogisk utbildning/erfarenhet av arbete med barn.

Ansökan

Ansök via nedanstående blankett. Bifoga polisregisterutdrag samt betygskopior. För att kunna bli anställd i grundskole- och förskoleverksamheten krävs att du kan visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Ansökningsblankett korttidsvikariePDF
 
Blankett för polisregisterutdragPDF

Ansökan skickas till Kultur- och utbildningskontoret, Läroverksgatan 17, 335 32  GNOSJÖ, tillsammans med polisregisterutdrag och betyg.

Mer information 

Frågor angående förskolan besvaras av:
Kerstin Sveningsson
tel 0370-33 11 51
kerstin.sveningsson@edu.gnosjo.se

Frågor angående skola och fritidshem besvaras av:
Elisabet Knutsson
tel 0370-33 11 48
elisabet.knutsson@edu.gnosjo.se

 

Sidansvarig: Ann Lindahl

Senast uppdaterad: 2018-09-12